Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi

Melen Sistemi SP04 İstanbul - 2010

İşveren                : Devlet Su İşleri Genel Müdürülüğü İçmesuları ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Müteahhit Firma  : Palet - Yertaş Ortaklığı

Yapım Yılı            : 2010

İş Kapsamı          : DSİ İçmesuları ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmakta olan Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi Melen Sistemi Sözleşme Paketi 4 kapsamında İstanbul ili sınırlarına ait Şile ilçesinde yapılmakta olan Kontrol merkezi ve sanat yapıları inşaatları, 30.000m3'lük dengeleme havuzu inşaatı, 250.000 m3 kazı yapılarak döküm sahasına nakledilmesi ve serilmesi işleri, çevre düzenlemesi işleri, proje kapsamında yer alan tüm çelik işleri, izolasyon işleri, tüm ince işler, dolgu ve stablize yol yapım işleri, drenaj ve altyapı işleri firmamız taahhüdü altında yapılmıştır.